Firma založená jako ready made ušetří spoustu času a administrativních úkonů


Co si pod tímto termínem představit? Jedná se o jakousi předem založenou společnost, která je uvedena v obchodním rejstříku, a zároveň má uhrazen tzv. základní vklad – kapitál. Společnost má tedy svůj vlastní název a sídlo firmy, má přiděleno identifikační číslo (IČO), a má zveřejněného svého jednatele.
podnikatel a tabletový počítač.jpg
Tímto se shoduje s dalšími podnikatelskými subjekty. Co ji však odlišuje, je fakt, že byla založena výhradně kvůli prodeji koncovému klientovi. Jedná se tedy o jakousi službu zákazníkům, kteří se při zakládání firmy mohou vyhnout nepříjemnému a zdlouhavému procesu administrativních úkonů, a tím pádem uspořit často až drahocenný čas. Tato nezbytná administrativa totiž většinou zabere minimálně dva kalendářní týdny.

V délce nezbytných administrativních úkonů je Česká republika až v osmé desítce zemí na světě

Předem registrované subjekty mohou být buď společnosti s ručením omezeným (s.r.o.), akciové společnosti, nebo evropské společnosti. Pro tyto produkty je zásadní dodržení všech zákonem stanovených postupů a podmínek, které začínají stanovením podnikatelského záměru (předmět podnikání), pokračují daňovou registrací (právnické osoby) a končí zaplacením vstupního kapitálu.
Ready made tedy nevyvíjí žádné aktivity, neprobíhá tu žádná obchodní a podnikatelská činnost, tudíž společnost není zadlužená a nebyly u ní zaznamenány žádné ekonomické procesy a účetní operace.
businessman s mobilem.jpg
Tento druh služby podnikatelské obci se vyplácí zejména z toho důvodu, že je administrativní proces velmi náročný. Dle vyjádření organizace Doing Business je v České republice nutno absolvovat 8 základních administrativních kroků a naše země je v této oblasti stále hluboko v žebříčku jednoduchosti zřizování právnických společností. Nachází se na přibližně 80. místě. Zahájit podnikání je mnohem rychlejší např. v Makedonii, nebo dokonce i v Rumunsku.
Za ready made firmu nelze považovat společnost, která byla založena již dříve s konkrétním záměrem plnit nějaký účel, a po nějaké době svým tvůrcům (zakladatelům) přestala vyhovovat. Mohou ji nabídnout k prodeji, ale pořád je to jen podnikatelský subjekt – společnost.