Kam povede ekonomická spolupráce s Čínou a s Ruskem?

Pravda, musíme brát v potaz, že do druhého kola prezidentských voleb promlouvala jen část obyvatel, někteří se voleb vůbec nezúčastnili a zvolení Miloše Zemana prezidentem bylo možné jen na základě velmi těsného vítězství.
Tvrdí se, že cesty prezidenta Zemana směřující především na východ, nesouvisí se změnou vývoje směrování zahraniční politiky, nýbrž jedná se o nová obchodní partnerství. Názory na jeho počínání jsou různé, někdo tvrdí, že je Rusko a Čína obchodním partnerem nevýhodným, někdo se ohání miliardovými kontrakty, které Miloš Zeman pomohl zajistit.
vlajka Číny
V médiích jsou propírány vztahy Miloše Zemana k Číně, jakožto údajnému diktátorskému režimu, ovšem na druhou stranu v Číně žije mnoho českých rodin, které potvrzují naopak mezi tamním obyvatelstvem lepší vztahy, než které panují u nás. Existují tam rodinné svazky, pro které je na prvním místě zajištění vzájemné pomoci a solidarity. Někdo dokonce tvrdí, že bychom se mohli od Číňanů mnohému dobrému učit, počínaje mezilidskými vztahy a konče třeba principy Tradiční čínské medicíny.

Obchodování s Čínou zatím nepřineslo žádný výrazný prospěch

Prozatím nemůžeme hovořit o výrazném vzestupu exportu našich firem směrem k Číně, tam se jedná řádově o miliardy Eur, přitom Čína naopak exportuje do Česka výrobky v hodnotě více než desetinásobné.  Čína neinvestuje významné prostředky ani do českých subjektů, zakoupila zatím jen jeden menší pivovar, fotbalový klub pražské Slavie a několik pražských nemovitostí, ale chystá se spolupráce s automobilkou Škoda. Svůj význam má i příliv čínských turistů a s tím související nárůst letecké dopravy.
dům v Číně

S Čínou je třeba do budoucna počítat, stane se technologickou a ekonomickou velmocí

Shrneme-li snahy Miloše Zemana o rozvoj vztahů s Čínou, každopádně je tento efekt přínosný pro ty, kteří se pohybují v blízkosti prezidenta a kteří z toho mají prospěch. Zda přinese prospěch spolupráce s Čínou i lidem v Česku, není zatím vůbec jisté a může se to projevit až v horizontu desítek let. Čína se však začíná stávat gigantem v mnoha odvětvích průmyslu, včetně automobilového, především se to týká alternativních pohonů. Českým firmám by ovšem nejvíc pomohlo zprůhlednění čínského trhu, odstranění překážek v mezinárodním obchodu a rovněž řešení otázky licenčních práv.