Adekvátní systém pro monitoring vozidel


Monitoring vozidel prostřednictvím GPS se používá především v podnicích disponující větším vozovým parkem. Avšak používá se rovněž v osobních automobilech pro jejich zabezpečení. Tím je tak možno v případě krádeže auto lépe dohledat.

GPS systém pro sledování aut funguje tak, že zabudovaný GPS lokátor ve vozidle snímá v pravidelném intervalu polohu vozidla prostřednictvím GPS přijímače.
navigace gps.jpg
Online GPS monitorovací systémy lze rozdělit dle hlavního účelu na monitorovací GPS systémy, na zabezpečovací neboli střežící GPS systémy a na hybridní GPS systémy, tj. monitorovací i zabezpečovací.

Monitorovací systém je orientován především na sledování polohy, rychlosti a specifikované parametry provozu automobilu, tj. teplota, účel jízdy, identifikace řidiče apod. Zabezpečovací systém umožňuje připojení k jednotce GPS i bezpečnostní atributy, jako je autoalarm, čidlo pro detekci pohybu, spínače pro signalizaci otevření nákladového prostoru apod. Zabezpečovací elementy komplikují úspěšné a rychlé odcizení automobilu.

GPS soustava

Skládá se ze tří částí, tj. kosmický, řídící a uživatelský segment. V tomto případě se jedná o velmi efektivní systém dálkového monitoringu strojů i vozidel. Vše pracuje na bázi sběru a vyhodnocení provozních parametrů z datové sběrnice, tj. stavební stroje, nákladní vozidla i osobní automobily.

Při volbě jedinečného systému určeného pro monitoring vozidel se lze spolehnout nejen na přesné měření hladiny paliva v nádrži apod.
signál gps.png
Pozitivní je, že není zapotřebí instalovat žádný nový software. Veškerá data a vyhodnocení provozu vozidel je kdykoliv k dispozici pod přístupovým jménem a heslem. Nejen v rámci vlastnictví vozového parku nákladních či osobních aut je vyžadována a musí být dodržena bezpečnostní pravidla. Stejně tak adekvátní kontrola pro eliminaci potenciální ztráty. Neustálá kontrola nad vozidly i lidským faktorem je nutností.