Bez obsahu není web webem, aneb spásné SEO


Internet doslova pÅ™etéká webovými prezentacemi, vÅ¡e je zahlceno obsahem a za každým rohem Äíhá flashová reklama. Jenže kvantita není zdaleka tak silná jako kvalita. Můžete mít nádherný web, který obsahuje tisíce Älánků a Vám se líbí. Jenže internetové vyhledávaÄe si na nÄ›m moc „nepochutnají“, protože pro nÄ› není až tak zajímavý. V tomto okamžiku pÅ™ichází s kůží na trh expert, kterého Äeká SEO analýza VaÅ¡eho dílka. Zjistí se, že Älánky neobsahují žádná klíÄová slova, jsou nevhodnÄ› strukturovány atp. My jsme tu od toho, aby Váš obsah naÅ¡el své Ätenáře.

Analýza je zaÄátkem dlouhé a nekoneÄné cesty

NaÅ¡i experti prohlédnou Váš web jestřábím okem a zjistí, kde že je ten zakopaný pes. Poté pÅ™ijde na Å™adu odstranÄ›ní vÅ¡ech psů. S profesionálním linkbuildingem se zajistí, že o VaÅ¡em webu se ví, že na nÄ›j vede dostateÄný poÄet kvalitních odkazů.

Váš web:

  • Bude známÄ›jší
  • Bude mít vyšší poÄet návÅ¡tÄ›vníků
  • Zajistí Vám vyšší zisky, pokud se jedná o komerÄní projekt

Seo analýza je zaÄátkem nového života pro Váš web.