Juniorská universita při Universitě Karlově

Karlova universita nabízí zajímavý projekt pro své budoucí studenty, a to program Juniorské University, kde si studenti vyšších ročníků středních škol v rozsahu zimního semestru, tj. dvou hodin denně o víkendu, mohou studium vyzkoušet, a to dokonce zdarma.
Pilotní program Juniorské university spatřil světlo světa už roku 2015 a funguje tak už pátým rokem v realizaci Centra pro celoživotní vzdělávání pod záštitou Karlovy university. Programy jsou realizovány pro dvě kombinovaná zaměření a to humanitně-společenské a přírodovědně lékařské, obě s kapacitou 100 účastníků.
Laboratoř žena
Studenti při prvním setkání obdrží vlastní index, do kterého jim bude zaznamenávána docházka a probírané téma. Témata jsou probírána průřezově a jsou uzpůsobena věku studentů a jejich předpokládaným dosavadním znalostem.
Studenti předchozích ročníků nejvíce oceňují možnost nahlédnout do laboratoří, a vůbec celkovou propojenost studia s praktickými ukázkami studia. Prostory fakult už uzavírají celou kladnou motivaci studenta k budoucímu zaměření.
Na konci semestru obdrží každý úspěšný účastník osvědčení o absolvování, které supluje slavnostní promoci, kde bude připravena i komentovaná prohlídka nejstarší středoevropské university v Praze.
Universitní přednáška
Kromě tohoto programu nabízí universita i přípravné programy. Ty už jsou sice zpoplatněny, avšak školné není nijak závratné, a vážný zájemce o studium rád této možnosti využije. Nabízí se kurzy pro studium medicíny od 5000,- Kč do 7000,- Kč za dva semestry, a to dokonce i v elektronickou formou za sníženou cenu 4000,- Kč. Matematicko-fyzikální fakulta nabízí přípravné semestry spojené i s přípravou k maturitě za velice pozitivní cenu 1500,- Kč. Některé kurzy jsou uskutečňovány na pobočkách v Plzni nebo Hradci Králové, a tak je žádoucí se předem informovat na místo konání. Ve všech případech jsou tyto programy rychle naplněny, a proto není žádoucí s podáním přihlášky příliš otálet.