Servisní prohlídky a opravy bazénových čerpadel svěřte odborníkům

Jaké nejčastější projevy závad bazénových čerpadel vás mohou potkat a jak se zachovat, abychom nepropadli panice a zachovali chladnou hlavu?

Z čerpadla se ozývají podivné zvuky

Může to být způsobeno uvízlými zrnky písku mezi lopatkami, většinou stačí propláchnout jej tlakem vody z hadice. Nebo může jít o banální závadu rezonance chladicí vrtulky, která se dotýká ochranného krytu. Snažte se vždy provést alespoň základní analýzu, a pokud se nejedná o drobnou závadu, přivolejte odborníka, který má na starosti opravu bazénových čerpadel. Porucha totiž může být také způsobena korozí ložisek, v takovém případě je nutné co nejdříve kontaktovat servisního technika. Ložiska korodují většinou v případě, že se k nim dostala voda. Závažný problém je prasklá a odlomená lopatka, nebo nějaké cizí těleso uvnitř čerpadla.
oprava bazénových čerpadel.jpg

Čerpadlo se přestalo otáčet a pouze bzučí

U systémů s pohonem na 380 V může být tento jev způsoben výpadkem některé ze tří fází. Závadu může způsobit tzv. zakousnutí, většinou při prvním rozjezdu po zimě, tehdy většinou stačí po vypnutí ručně rozpohybovat zadní vrtulku. Závada však může být závažná, některé součástky mohou být vypálené.

Slabý výkon

Stává se to tehdy, jestliže je třífázový proud u napájení 380 V špatně nafázován, v tomto případě opět kontaktujte odborníka. Ten by měl zkontrolovat průchodnost kulových ventilů a také filtraci, zda není ucpaná.
dno bazénu.jpg

Vypadávání jističe

Jednou z příčin může být vadný jistič, což je málo pravděpodobné, větší pravděpodobnost spočívá v přetíženém obvodu, kdy je na jeden jistič zapojeno současně více odběrných spotřebičů, a jde o vyšší proudovou zátěž (počet ampér). Problém také může způsobit spálené čerpadlo, nebo nepatřičná vlhkost mezi kontakty, ve svorkovnici, případně jde o celkově navlhlý přístroj – tehdy stačí jej nechat vysušit a vyzkoušet jej připojit do jiného zásuvkového okruhu.