Co je to podnikový informační systém

Můžeme si jej představit jako programové vybavení, které ve svém souhrnu poskytne přehledný komplexní náhled o veškerých datech a jejich tocích v podnikové sféře. Tento ideální stav věci se ovšem v reálném světě od vysněného modelu liší, zpravidla řada firem vykazuje některá data externě v e-mailech a textových dokumentech, nemusí tomu ale být vždy.
V praktickém pojetí by se měl ideálně strukturovaný IS (podnikový informační systém) rozrůstat společně s firemním zázemím.
tv u okna.jpg
Většina malých podniků však na počátku jejich kariéry využívá pouhý tabulkový procesor. S pomocí docela obyčejné kalkulačky a souborů v excelu putují napříč firmou desítky lépe nebo hůře přehledných dokumentů, v lepším případě vysdílených pomocí Google Apps či v obdobném cloudovém zdroji. Pravda, určitou dobu to fungovat může poměrně spolehlivě, ovšem celý systém pak ztroskotá na vedení účetnictví, resp. spolehlivý je do té doby, dokud veškeré účetní operace provádí najatá externí firma se svým vlastním účetním softwarem, do něhož nemá klient vůbec přístup. Paradoxně se však většina současných účetních systémů skládá z jednotlivých modulů, kde účetnictví je pouze jedním z nich. Těmi dalšími jsou práce s objednávkami, skladové hospodářství, mzdová agenda atd.
řešení dokumentů.jpg

ERP

Základem informačního systému podnikatelských subjektů bývá zpravidla tzv. ERP. Tato zkratka je v povědomí veřejnosti již poměrně hojně rozšířena, znamená Enterprise Resource Plannig, tedy v překladu plánování zdrojů v podnikové sféře. Zjednodušeně si jej lze představit jako výše zmiňované modulární účetnictví rozšířené o další prvky, jimiž jsou např. řízení a sledování výrobního procesu, správa a evidence majetku, nákup a prodej, logistika. Rozdíl mezi ERP a účetnictvím však spočívá v tom, že IS se tvoří zákazníkům podle jeho cílených požadavků na míru, zatímco účetnictví je jednotný komplexní systém (jeden balík pro všechny).