Podnikat v důchodu se vyplatí

I ve starobním důchodu můžete podnikat. Hlavním plusem je to, že můžete mít příjmy z podnikání a zároveň pobírat starobní důchod od státu. Pokud podnikáte celý život, nemění se pro vás prakticky nic. Dokonce se vám podmínky zlepší, protože jakmile začnete pobírat důchod, tak se podnikání automaticky stává vedlejší činností a příjmy jsou osvobozeny od daní. Budete tedy platit nižší zálohy na zdravotním a sociálním. Stejná zůstává jen povinnost podat včas daňové přiznání a přehled příjmů a výdajů.

Důchod máte jistý

Pokud se do podnikání pustíte v důchodové věku, budete si muset zvyknout na pár věcí. Za prvé potřebujete živnostenský list. Jeho založení však není nic složitého. Stačí vyplnit formulář a zaplatit tisíc korun za podání žádosti. Tím vám automaticky vzniká zákonná povinnost pravidelně platit zdravotní a případně i sociální pojištění. Každý rok musíte navíc vyplnit a podat daňové přiznání.

Sociální pojištění je v tomto případě dobrovolné. Pokud ovšem váš příjem překročí určitý limit, sociální pojištění platit musíte. Za rok 2019 to bylo 78 476 korun. Zdravotní pojištění je pak ve výší 13,5 procent z vyměřovacího základu, který stanoví právě daňové přiznání. To musíte odevzdávat každý rok, přičemž starobní důchod je od daní osvobozený.

Podnikat v důchodu se vyplatí

Jako podnikající senior máte také nárok na slevu poplatníka v plném rozsahu. To činí slušných 24 840 korun, přičemž ji mohou využít jak důchodci, tak předdůchodci. Je důležité si váš příjem hlídat, protože pokud hrubý zisk přesáhne 1 569 552 korun za rok, musíte také zaplatit tzv. solidární daň, což činí sedm procent.

Pokud vás podnikání v důchodu zajímá, neváhejte se obrátit na tu správnou společnost, která vám ochotně se vším poradí a zodpoví veškeré dotazy. Proces podnikání může být ze začátku náročný a pro někoho zmatečný. Nenechte, aby vás zastavil v dělání toho, co vás baví.